Revize elektrických zařízení dle
ČSN 33 1500

Lhůty periodických revizí podle prostředí

Prostředí Vnější vlivy Lhůta v rocích
Základní, normální AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 a dále pak BA4 a BA5 5
Venkovní, pod přístřeškem Umístěné venu, nebo pod přístřeškem ( mimo budovu - může být AB2, AB3AB6, AB8, AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů, než atmosférických a zařízení, které je před přímými účinky deště chráněno, nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 a ostaní vlivy dle místních poměrů. 4
Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s nehořlavým prachem a biologickými škůdci AA1 až AA8 (kromě AA4), AB1 až AB7 (mimo AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2 a AL2 3
S otřesy a pasivním nebezpečím požáru AG3, AH3, BE2 a BE3 2
Mokré a extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8 a AF4 1

Lhůty revizí dle druhu prostředí se zvýšeným rizikem ohrožených osob

Umístění Využití a konstrukce budovy Lhůta v rocích
Zděné, obytné a kancelářské budovy BD1 (může být i BD2) 5
Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení BD4 a BA2 3
Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (kulturní, sportovní zařízení, obchodní domy, stanice hronadné dopravy a pod.) BD3, BD4 (zároveň BA1) 2
Objekty, nebo jejich části provedené ze stavebních materiálů stupně hořlavosti C1, C2 a C3 CA2 2
Pojízdné a převozní prostředky --- 1
Prozatimní zařízení stavenišť --- 0,5

Lhůty periodických revizí hromosvodů

Druh objektu Objekt podle povahy zpracovávaných látek Lhůta v rocích
Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních materiálů stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3 a CA2 2
Ostatní Všechny ostatní 5
Provádí se vždy po zjištěném zásahu bleskem, dále pak dle tabulky

Lhůty periodických revizí bleskosvodů dle
ČSN EN 62305-3

Maximální interval, v rocích, mezi revizemi hromosvodu (LPS) dle ČSN EN 62305-3 tab. E2

Hladina ochrany Vizuální kontrola Úplná revize Kritické systémy, úplná revize
I a II 1 rok 2 roky 1 rok
III a IV 2 roky 4 roky 1 rok
Systém ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok. Povolené odchylky od ročních termínů revizí by měly být provedeny na cyklus 14 až 15 měsíců tam, kde je účelné provádět měření zemního odporu v různých obdobích roku, aby se získaly údaje o sezónních změnách.

Revize elektrických zařízení podle
ČSN 33 2000-7-7xx

Doporučené lhůty pravidelných revizí pro instalace podle
ČSN 33 2000-7-7xx

Prostory Doporučená lhůta v rocích
Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (oddíl 701) 3
Prostory plaveckých bazénů a fontán (oddíl 702) 1
Místnosti se saunovými kamny (oddíl 703) 1
Staveniště a demolice (oddíl 704) 0,5
Zemědělská a zahradnická zařízení (oddíl 705) 3
Omezené vodivé prostory (oddíl 706) 3
Zařízení pro zpracování dat (oddíl 707) 5
Parkovací místa karavanů v kempech (oddíl 708) 1
Venkovní osvětlení (oddíl 714) 4

Revize a kontroly el. spotřebičů dle
ČSN 33 1600 ed. 2

Lhůty pravidelných revizí

Skupina Třída ochrany Držené v ruce Přenosné
A I, II a III Vždy před vydáním uživateli se provede kontrola, revize se provádějí podle skupiny jejich používání. Vždy před vydáním uživateli se provede kontrola, revize se provádějí podle skupiny jejich používání.
B I 1x za 1 rok 1x za 2 roky
B II a III 1x za 2 roky 1x za 2 roky
C I 1x za 2 roky 1x za 8 let
C II a III 1x za 1 rok 1x za 2 roky
D I, II a III 1x za 1 rok 1x za 2 roky
E I, II a III 1x za 1 rok 1x za 2 roky
A
Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B
Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
C
Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D
Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.)
E
Spotřebiče používané při administrativní činnosti