Vítejte na stránkách eli - elektro.czElektroinstalace

Provádím nové elektroinstalace, jejich rekonstrukce a opravy v objektech třídy "A", t. j. bez nebezpečí výbuchu.

Především tyto práce provádím v menších objektech, jako jsou byty, rodinné domky, kanceláře, prodejny a menší firmy.

Provádím výměny hlavních jističů před elektroměry.


Příklad objektu Příklad objektu

Revize

Revize elektrických zařízení provádím také v objektech třídy "A", t. j. bez nebezpečí výbuchu.

U revizí se však neomezuiji pouze na menší objekty, jako u elektroinstalací, ale provádím revize veškerých objetů a zařízení tř. "A". U všech těchto objektů také provádím revize ochran před bleskem a přepětím.

Dále provádím revize ručního elektrického nářadí a spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2. U těchto revizí vedu evidenci revidovaných zařízení, hlídám termíny periodických revizí a poskytuji přístup do zákaznické sekce. V zákaznicé sekci, po přihlášení zákazníka, má tento možnost ověřit seznam zařízení, lhůty revizí, platnost revizí, zadávat nová zařízení a zadat zařízení určená k lividaci.

Samozřejmostí jsou revize strojů a zařízení pro obloukové svařování.

Podklady potřebné pro provedení revize:

Projektová dokumentace, schéma zapojení dle skutečného stavu, protokol o určení vnějších vlivů. U periodických revizí, předchozí revizní zpráva.


Takto rozhodně neTak to má vypadat

Ceník

Ceny prací, dopravy a dalších položek najdete v aktuálním ceníku.

Nejsem plátce DPH.


Ceník