Základní ceník elektrotechnických prací

Druh prací Cena
Nová elektroinstalace 300,- Kč / hod
Rekonstrukce elektroinstalace - montáž 300,- Kč / hod
Rekonstrukce elektroinstalace - demontáž 250,- Kč / hod
Oprava elektroinstalace - vyhledání závady 450,- Kč / hod
Oprava elektroinstalace - oprava závady 300,- Kč / hod
Výměna hlavního jističe bez napětí 450,- Kč / ks
Výměna hlavního jističe pod napětím 650,- Kč / ks

Základní ceník revizí elektroinstalací

Druh instalace Cena od Cena do
Byt 1.800,- Kč dohodou dle rozsahu
Rodinný domek 3.500,- Kč dohodou dle rozsahu
Elektrické přípojky, elektroměrové rozváděče 1.800,- Kč 2.300,- Kč
Zásuvka pro kotel a pod. zařízení 650,- Kč 650,- Kč
Rozsáhlé objekty - za jeden rozváděč 1.500,- Kč dohodou dle rozsahu
Rozsáhlé objekty - za jeden okruh 130,- Kč dohodou dle rozsahu
Ochrana před bleskem - za jeden svod 800,- Kč 1500,- Kč
Ochrana před bleskem - výškové práce 600,- Kč / hod dohodou dle rozsahu
Určení vnějších vlivů 1.500,- Kč dohodou dle rozsahu

Základní ceník revizí spotřebičů, strojů a svářeček

Druh zařízení Cena / ks
Spotřebič s pohyblivým přívodem do 100 ks 85,- Kč
Spotřebič s pohyblivým přívodem nad 100 ks 75,- Kč
Pevně připojený spotřebič do 100 ks 85,- Kč
Pevně připojený spotřebič nad 100 ks 75,- Kč
Stroje do 20 ks 280,- Kč
Stroje nad 20 ks 250,- Kč
Svářečky pro obloukové svařování do 20 ks 280,- Kč
Svářečky pro obloukové svařování nad 20 ks 250,- Kč

Smluvní ceník revizí spotřebičů, strojů a svářeček (smlouva na 5 let a více)

Smluvní ceny revizí se odvíjejí od základního ceníku, je však uplatňována základní sleva ve výši 10 %, popřípadně smluvně sjednaná sleva.


Ceník dopravy a ubytování

Dojezd Doprava čas strávený na cestě Ubytování nad 12 hod. práce (po dohodě)
Do 150 km 16,- Kč / km 180,- Kč / hod 0,- Kč / noc / osoba
Nad 150 km 14,- Kč / km 180,- Kč / hod 900,- Kč / noc / osoba
Dojezd z Prahy 11. Možná individuální dohoda