Základní ceník elektrotechnických prací

Druh prací Cena
Nová elektroinstalace 250,- Kč / hod
Rekonstrukce elektroinstalace - montáž 250,- Kč / hod
Rekonstrukce elektroinstalace - demontáž 200,- Kč / hod
Oprava elektroinstalace - vyhledání závady 350,- Kč / hod
Oprava elektroinstalace - oprava závady 250,- Kč / hod
Výměna hlavního jističe bez napětí 350,- Kč / ks
Výměna hlavního jističe pod napětím 550,- Kč / ks

Základní ceník revizí elektroinstalací

Druh instalace Cena od Cena do
Byt 1.200,- Kč dohodou dle rozsahu
Rodinný domek 1.500,- Kč dohodou dle rozsahu
Elektrické přípojky, elektroměrové rozváděče 1.000,- Kč 1.500,- Kč
Zásuvka pro kotel a pod. zařízení 450,- Kč 450,- Kč
Rozsáhlé objekty - za jeden rozváděč do 10 okruhů 1.500,- Kč 3.000,- Kč dle prostědí
Rozsáhlé objekty - za každý jeden okruh navíc 120,- Kč / ks 150,- Kč / ks dle prostědí
Ochrana před bleskem - za jeden svod 350,- Kč 500,- Kč
Ochrana před bleskem - výškové práce 550,- Kč / hod dohodou dle rozsahu
Určení vnějších vlivů 1.000,- Kč 5.000,- Kč dle velikosti objektu

Základní ceník revizí spotřebičů, strojů a svářeček

Druh zařízení Cena / ks
Spotřebič s pohyblivým přívodem do 100 ks 49,- Kč
Spotřebič s pohyblivým přívodem nad 100 ks 45,- Kč
Pevně připojený spotřebič do 100 ks 49,- Kč
Pevně připojený spotřebič nad 100 ks 45,- Kč
Stroje do 20 ks 150,- Kč
Stroje nad 20 ks 120,- Kč
Svářečky pro obloukové svařování do 20 ks 150,- Kč
Svářečky pro obloukové svařování nad 20 ks 120,- Kč

Smluvní ceník revizí spotřebičů, strojů a svářeček (smlouva na 5 let a více)

Smluvní ceny revizí se odvíjejí od základního ceníku, je však uplatňována základní sleva ve výši 10 %, popřípadně smluvně sjednaná sleva.


Ceník dopravy a ubytování

Dojezd Doprava čas strávený na cestě Ubytování nad 12 hod. práce (po dohodě)
Do 150 km 9,- Kč / km 150,- Kč / hod 0,- Kč / noc / osoba
Nad 150 km 9,- Kč / km 150,- Kč / hod 600,- Kč / noc / osoba
Dojezd z Prahy 11. Možná individuální dohoda